Alguns conceptes de la nostra escola

Què es el diagrama del nostre Wing Chun?

Wing Chun kung Fu diagram
Sifu Louison explicant alguns aspectes del diagrama.

El diagrama representa els fonaments del nostre mètode d’aprenentatge de Wing Chun, tal i qual l’entenem i practiquem a “Barcelona Wing Chun”. Aquest mètode de Kung Fu és el que he aprés d’en Sifu Michael Louison. Quan vaig conèixer al Sifu Louison i desprès d’haver-lo observat, tot plegat, amb els seus alumnes mentre practicaven a l’escola de Londres, em va sorprendre la facilitat amb que es movien, com podien atacar i defensar-se al llarg de diferents i innumerables línies, d’una manera simple i fluida. Eren capaços d’aplicar el Wing Chun que havien estat entrenant, tot mateix en moments de gran pressió. Es podien veure clarament les tècniques aplicades i reconèixer de quines formes provenien, i tot això, aplicat amb plena confiança, seguretat i coneixement.

Aquest és el mètode que Sifu Louison utilitza per ensenyar su art i aquest és el mètode que seguim a la nostra escola, Barcelona Wing Chun.

Sifu Louison utilitza un (el) diagrama per mostrar els fonaments i el treball en Wing Chun. Quan entens els diferents diagrames, el significat de cada línia, i de quines formes diferents es pot aplicar, és llavors quan es comença a entreveure el veritable e infinit potencial d’aquest. El diagrama, es pot utilitzar com a mètode de referència per l’anàlisi de cadascun dels moviments, i tan mateix, com ajuda per millorar la nostra estructura i comprensió.

El diagrama ens mostra diferents camins, tot plegat, com a la vida mateixa. Quan arribem per primer cop a un camí que no coneixem, no sabem que fer. No obstant, si el mateix camí el recorrem varies vegades, ja no tenim que pensar en que fem, ni cap a on anem, ens endinsem en el mon del subconscient i simplement ens deixem anar.

El diagrama està composat per línies rectes, angles, cercles, així com, pel concepte que en denominem, la capsa (el quadrat). Lo que en un principi sembla un diagrama de dos dimensions, de sobte es transforma en quelcom de caire tridimensional. Les línies o camins poden «vindre» cap a nosaltres, o tot plegat, moure’ns a través d’aquests. Tot això es pot entendre sota el concepte de diferents nivells d’atac o defensa. Aquest diagrama es por imaginar o interpretar com un espai, on dos o més persones entren en combat, i a on es mostren els diferents moviments de cadascuna d’elles.

Quan analitzem el nostre kung fu,  i basant-nos en aquest diagrama i intentem adherir-nos/ integrar-nos en aquest, obtenim un marc conceptual de treball per començar. Evidentment, hi han molts altres aspectes de caire teòric que en seran requerits, però tots ells es poden representar amb diagrames d’una o altre manera.

 

El nostre mètode d’entrenar Kung Fu

Practising Wing Chun defence
Practicant la defença en Wing Chun

La teoria anterior, conjuntament amb un mètode sòlid de pràctica, en garanteix que les nostres habilitats es vagin desenvolupant d’una manera progressiva. Una cosa és entendre la teoria, i un altre molt diferent és posar-ne aquesta a la pràctica. Per aquesta raó, el mètode que utilitzem per entrenar-nos, el nostre Wing Chun, és molt important.

Per poder assolir diferents habilitats, es requereix el seu desenvolupament per mitja de la repetició, amb una mentalitat d’estudi, i mai de combat. Com en Sifu Louison explica, qualsevol persona al entrar a una escola de kung fu o Kwoon (paraula d’origen cantonès que es tradueix com sala d’entrenament) en té la capacitat de poder lluitar. Podem ésser més o menys hàbils lluitant, però tots en tenim aquesta capacitat de forma innata. El que es requereix d’aprendre a una escola de kung fu és tècnica. Per aquesta raó, cadascú ha d’acostumar-se a deixar el seu ego i instint de lluita a la porta de l’escola. Una vegada les tècniques s’hagin assimilat, aquestes poden ésser combinades amb aquestes habilitats innates de lluita. Es a llavors, quan es pot dir que un o una lluiten amb tècnica.

Conjuntament amb la tècnica, es requereix el desenvolupament de l’estructura i la sensibilitat tàctil i visual necessàries i en ‘tempo’ correctes, a més a més, de coneixement i coratge. Tot plegat, per poder aplicar amb èxit el teu Kung Fu en tindràs que aprendre aquestes habilitats, si te’n faltés alguna d’elles, el teu Wing Chun no en funcionarà.

Arribats a aquest punt, cal mencionar, que les formes de Wing Chun, en contenen un ampli ventall de tècniques. El sistema està format per tres formes de ma buida, Siu Nim Tao, Cham Kil i Bil Jee, conjuntament amb el ninot de fusta (Muk Yan Jong), el pal llarg (Luk Dim Boon Gwun) i els ganivets (Baat Chaam Do).

Una reflexió que cal fer-se és: què ha estat de totes aquestes tècniques quan veus la gran majoria de practicants de Wing Chun lluitant o fent exercicis ‘d’espàrring’ (p.e: a YouTube)? Nou de cada deu vegades no en surt res que es pugui reconèixer, i amb molta sort, en pot sortir un puny recte. Probablement, en penso, el problema està en que els estudiants posen més atenció en les seqüencies de moviments, com si fossin coreografies o danses, i no en són conscients de la tècnica ni de les seves aplicacions. No tenen interioritzades les tècniques ni les saben aplicar en situacions reals, i per això es desequilibren, i acaben lluitant sense tècnica.

El nostre mètode a l’escola Barcelona Wing Chun  en garanteix una progressió constant, incorporant de forma gradual en el nostre sistema, les tècniques. Comencem utilitzant diferents exercicis (‘drills’) per estudiar les diferents tècniques presents a les formes, incorporant-les mitjançant una sèrie de patrons establerts. Per continuar analitzant els diferents punts i aspectes de l’exercici, assegurant-nos que els moviments són els correctes. S’ha de tenir en compte que si només pots realitzar la tècnica a un 60% de perfecció sota un patró preestablert i sense pressió, probablement sota pressió, mai en sortirà. Per aquest motiu, el treball correcte d’aquests exercicis (‘drills’) és indispensable, i han de constituir els fonaments, la columna vertebral, de tot sistema sòlid i veritable.

Quan l’estudiant ha treballat i assimilat algunes de les tècniques mitjançant els exercicis (‘drills’) durant el seu entrenament , arriba el moment de posar-les en pràctica mitjançant «el combat suau» (light sparring), és a llavors, quan llencem a l’estudiant diferents línies de les estudiades, amb la finalitat de que intenti posar en pràctica algunes d’aquestes tècniques. Arribats a aquest bon punt, és essencial mantenir una mentalitat d’estudi i no de lluita, amb la finalitat de que l’estudiant dugui a terme la tècnica de forma relaxada i deixant l’ego de banda.

Duent a terme la pràctica per mitjà d’aquest estat de calma i relaxació, s’aconsegueix interioritzar la tècnica sense la necessitat de pensar-ne en lo que s’està fent o lo que està succeint, simplement en sentim i reaccionem. Aquesta és la manera de poder confiar i creure en la tècnica, així com, d’executar-la tant en estat de calma, com en estat de pressió.

Per treballar aquesta teoria, es pot anar augmentant de forma gradual la pressió sobre els estudiants per veure si en poden mantenir la tècnica i en quin moment en comencen a fallar. Posteriorment, en tornarem als exercicis amb aquests detalls en el cap, tractant de corregir i refinar la nostra tècnica. Aquest mètode, és cíclic, de millora i perfeccionament continus.

Conclusió

A mida que l’estudiant va avançant en el seu viatge, va aprenent i desenvolupant noves tècniques. Tot plegat, descobrint i utilitzant nous camins dintre del diagrama. Tot això li aporta més seguretat i confiança, aportant-li més capacitat per poder utilitzar el seu Wing Chun en l’àmbit de la defensa personal i per tant, més capacitat per utilitzar la tècnica sota pressió.

Aquest estudi de l’art marcial, deu ser abordat amb un enfoc analític i amb caire científic. L’estil ha de convertir-se progressivament en part d’un mateix, fins que no es tingui que pensar absolutament en res. El cos s’ha de mantenir en calma, el cap relaxat, s’ha d’aprendre a reaccionar a la força i/o energia que es mouen cap a un, d’una forma fàcil i instintiva.

El viatge cap el domini i mestratge en requereix: temps, paciència i pràctica. Molta pràctica!

Si estàs interessat/ interessada en aprendre o entrenar Wing Chun Kung Fu a Barcelona, no dubtis en possar-te en contacte amb nosaltres.