Wing Chun Kung Fu

El Kung Fu Wing Chun és un sistema de lluita a curta distància que utilitza els mitjans mecànics del propi cos en lloc de la força i la potència per vèncer l’oponent. Fent servir tècniques simples de mà, patades a baix nivell i treball bàsic dels peus, el practicant de Wing Chun intenta trobar la resposta més directa, eficient i simple a una situació donada. L’entrenament es porta a terme en una atmosfera relaxada, per a promoure el desenvolupament personal al ritme de cadascú, mitjançant la pràctica d’una sèrie d’exercicis lògics i sistemàtics.