Llinatge

En David ha estat afortunat doncs ha pogut conèixer i practicar amb molt diferents practicants de Wing Chun, tots ells l’han inspirat en el desenvolupament i en el seu mètode d’ensenyament del Wing Chun. Les dos seves principals influències es mostren a continuació.

El diagrama inferior mostra el llinatge de David Robinson

Lineage

Sifu Usamah Michael Louison

Sifu Michael Louison

Ha dedicat la major part de la seva vida a la pràctica del Wing Chun havent-hi entrenat en el passat amb molts diferents mestres, entre els quals es troben en Sifu Nino Bernardo, en Sifu Wong Shung Leung i en Sifu Ng Chun Hong. Ha trobat el seu equilibri a través tant de la pràctica de les seves arts marcials, així com, amb la pràctica de la seva religió, l’Islam, els quals formen part de la seva forma de vida. El seu caràcter excepcionalment bondadós i la seva calma l’aïllen de lo negatiu en el seu dia a dia, així com, l’influeixen de forma positiva en la seva forma d’ensenyar.

Les ensenyances d’en Sifu Louison en el Wing Chun treballen tant els aspectes del pla físic com del mental, intentant proporcionar lo millor pels seus estudiants. Els seus entrenaments son tant per practicants de la seva religió com per no practicants. I les seves ensenyances s’enfoquen en el caràcter i habilitats dels seus estudiants, intentant proporcionar lo millor segons aquestes.

És de vital importància en el mètode d’ensenyament d’en Sifu Louison que els seus alumnes durant la pràctica, sàpiguen integrar-se i treballar amb harmonia els uns amb els altres.

 

Sifu Santi Pascual

Sifu-Santiago-Pascual

En Sifu Santi Pascual comença la pràctica en el mon de les arts marcials a l’any 1978. I es en 1985 que comença el seu camí en la pràctica del Wing Chun, tant però, no es fins a 1986 que no troba al seu mestre, en Nino Bernardo, el qual l’entrena de forma metòdica, progressiva i ordenada permetent d’aquesta forma que pugui completar la totalitat del sistema.

Per altre banda, també té la sort de conèixer i entrenar amb en Si-kung Grandmaster Wong Shun Leung, famós entre d’altres coses per ensenyar a un dels més grans artistes marcials, practicant de Wing Chun i també gran actor, en Bruce Lee.

Durant el seu període d’entrenament, va practicar a la Ving Tsun Athletic Association de Hong Kong (1994), de la qual forma part i és instructor certificat.

En el seu camí de recerca, en Sifu Santi ha viatjat arreu del mon per trobar-se i conèixer mestres d’entre d’altres disciplines com poden ser Moy Yat o Jim Fung.

Entre els seus interessos i treball també es troben la Medicina Tradicional Chinesa (TCM) en àrees o especialitats com l’acupuntura o la Tuina, disciplines del que ell n’és un apassionat juntament tot plegat amb el Wing Chun.