Barcelona Wing Chun Videos

Video promocional para un festival de cine en Badalona

Sifu Usamah Michael Louison on Wing Chun – Pure Techniques

Alan & Kwan Chi Sau / Gor Sau in Sifu Ng Chun-Hong’s school in Hong Kong

Wong Shun Leung (Spain) Wing Chun demonstration in Vic, Barcelona